La còrnia és la part més anterior de l’ull, la coberta més externa, és transparent i té una funció òptica.
Dins la cirurgia corneal, la cirurgia refractiva n’és una part important. Aquesta cirurgia elimina els defectes de refracció (miopía, hipermetropía i astigmatisme) amb la finalitat d’aconseguir una visió òptima sense la dependencia d’ulleres ni lents de contacte.

La cirurgia ocular amb láser és una técnica rápida, indolora i molt personalitzada que sempre es realitza amb anestèsia tòpica amb gotes. El LASIK és la técnica que utilitza el láser excimer, i consisteix en eliminar les dioptries de l’ull modelant la capa mitja de la còrnia de manera que els objectes s’enfoquin a la zona apropiada de la retina.

La miopia és un defecte de la refracció de l’ull que fa que els raigs de llum provinents d’objectes llunyans convergeixin abans d’arribar a la retina, L’ull miop és més allargat ( per la part del darrera) que un ull sa (emétrope); d’aquesta manera la miopia provoca una mala visió de lluny i normalment s’estabilitza al voltant dels 20 anys.

En la hipermetropia, al contrari de la miopia, el globus ocular és més curt que l’habitual; això fa que els objectes quedin enfocats darrera de la retina. Tots els nens al néixer son hipermétropes, però amb el creixement la hipermetropía disminueix fins a desaparèixer en la majoria de casos.

L’astigmatisme és aquell defecte de la refracció on la còrnia està més curvada en un dels seus eixos. Pera a tenir una bona visió, la còrnia ha de ser transparent, llisa, i amb una curvatura uniforme en totes les direccions. L’astigmatisme provoca, en general, una visió borrosa o distorsionada.

 

 

cirugia-refractiva