• Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona l’any 2005.

• Va obtenir el títol de metge especialista en oftalmologia en en any 2010. Va realitzar la seva formació MIR en oftalmologia clínica i quirúrgica a l’Hospital Universitari de Bellvitge.

• Va obtenir la certificació de l’International Council of Ophthalmology (Optics and Refraction, Basic Sciences i Clinical Sciences) en 2010.

• Metge col·laborador amb l’Institut Català de Retina i l’Institut Oftalmològic de Barcelona entre 2007 i 2009.

• Oftalmòloga adjunta, secció de glaucoma. Hospital Universitari Mútua de Terrassa des de l’any 2010.

• Membre de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.

• Membre de la Societat Catalana d’Oftalmologia.

• Ha assisido a més de 40 congressos i cursos nacionals i internacionals.

• Ha realitzat més de 10 contribucions a congressos.

• Ha participat en diversos assaigs clínics multicèntrics.

• Col·laboració en investigació amb la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (Universitat Politècnica de Catalunya)

• Fellow del the European Board of Ophthalmology (FEBO) des de maig 2013

 

CAPÍTOLS DE LLIBRES:
1.
Diplopia (visió doble). Secció I. Diagnòstic Diferencial en Oftalmologia: Senyals i Símptomes. En: R. Casaroli. Guies oftalmològiques. MRA Edicions. C. Fusté, S. Muñoz, J. Arruba. Pendent de publicació.

2. Iritis i iridociclitis. Secció III. Abordatge diagnòstic de la patologia ocular. En: R. Casaoli. Guies oftalmològiques. MRA Edicions. O. García, C. Fusté, M. Abia. Pendent de publicació.

 

PUBLICACIONS EN REVISTES CIENTÍFIQUES
1
. Bilateral posterior vitreous detachment after electroconvulsive therapy. General Hospital Psychiatry 31 (2009) 385-387. I Martínez-Amorós, I Reial, C Fusté

2. Protocol diagnòstic-terapèutic de les neuropaties òptiques traumàtiques i per radiació. Annals d’Oftalmologia 2010; 18 (1): 144-151 C Fusté, S Muñoz, J Arruga

3. foseta papil·lar amb retinosquisi i despreniment neurosensorial associats. Annals d’Oftalmologia 2010; 18 (2): 8-15. C Fusté, MJ Rubio, S Muñoz CAPÍTOLS DE LLIBRES: 1. Diplopia (visió doble). Secció I. Diagnòstic Diferencial en Oftalmologia: Senyals i Símptomes. En: R.Casaroli. Guies oftalmològiques. MRA Edicions. C Fuste, S Muñoz J Arruga. Pendent de publicació. 2. Iritis i iridociclitis. Secció III. Abordatge diagnòstic de la patologia ocular. En: R.Casaroli. Guies oftalmològiques. MRA Edicions. O García, C Fusté, M Abia. Pendent de publicació.

4. A New Slit Lamp-Based Technique for Anterior Chamber Angle Estimation. Optometry and vision science 2014 juny; 91 (6): 668-75. J. Gispets, G. Cardona, N. Tomàs, C. Fusté, A. Binns, MA. Fortes.

IDIOMES
• Certificate in Advanced English (CAE). Cambridge University. 2002
• Zertifikat Deutsch. Goethe Institut. 2004