La detecció precoç és fonamental per al bon pronòstic i l’evolució d’aquesta patologia. La prevenció de l’ambliopia (ull gandul) mitjançant correccions òptiques i oclusions és molt efectiva.

estrabismo