Els tumors oculars són una patologia molt infreqüent, però deixen seqüeles. La detecció precoç en estadis no simptomàtics millora molt el pronòstic a llarg termini, per això és aconsellable fer revisions oftalmològiques completes.

oncologia-01

Astrocitoma

oncologia-02

Després del tractament