Glaucoma

És una malaltia que afecta el nervi òptic.  El principal factor de risc que té i que podem controlar és l’augment de la pressió intraocular (PIO).

La detecció precoç és fonamental.

Nervi normal
Nervi glaucoma

Definició i tipus

El glaucoma és un conjunt de malalties que  tenen com a característica comú una atròfia del nervi òptic amb una pèrdua de camp visual. L’augment de la pressió intraocular n’és el principal factor de risc.

L’humor aquós és un líquid que es produeix dins l’ull, en una estructura anomenada processos ciliars, i  s’elimina per la malla trabecular. Aquesta malla es troba situada en una zona que forma un angle entre l’iris i la còrnia.

El glaucoma pot ser d’angle obert o tancat, i també pot ser primari o secundari a altres patologies oftalmològiques. El glaucoma primari d’angle obert és el tipus més freqüent de glaucoma, estimant-se una incidència segons l’Organització Mundial de la Salut de més de 2 milions de casos nous cada any.

Tenir un familiar amb glaucoma augmenta el risc de patir-ne. S’han identificat varis gens relacionats amb el glaucoma, com per exemple el gens TIGR, GLC1A , GLC1B, GLC1C, etc.

El glaucoma sol aparèixer a l’edat adulta (a partir dels 40 anys d’edat), tot i que existeixen casos de glaucomes congènits, infantils i juvenils.

Diagnòstic

El glaucoma es manifesta clínicament com una pèrdua lenta, progressiva i irreversible del camp visual que no és percebuda pel pacient fins que no arriba a estadis avançats, en els que la visió perifèrica és ja molt reduïda.

Una revisió oftalmològica bàsica permet diagnosticar aquesta patologia en la major part dels casos. A part de l’exploració oftalmològica, existeixen diferents proves complementàries que ens ajuden al diagnòstic i al seguiment d’aquesta malaltia. Algunes d’elles són:

OCT normal
OCT glaucoma

Tractament

El tractament del glaucoma està orientat a disminuir la pressió intraocular, a millorar el flux ocular i a reduir l’estrès oxidatiu. Per fer-ho, disposem de diverses eines:

Conclusions

Els pacients afectes de glaucoma no perceben la pèrdua de camp visual fins a estadis molt avançats.

Donat que el glaucoma és una malaltia altament prevalent i irreversible, és de vital importància un diagnòstic precoç.

Amb un diagnòstic precoç i un tractament adequat  podrem evitar una pèrdua  important de la visió que, en el pitjor dels casos, pot derivar en ceguesa.

Es recomana fer revisions periòdiques a tothom partir dels 40 anys, i abans si hi ha antecedents de glaucoma a la família.

Informació

Si voleu demanar visita o modificar-la, si us plau truqueu al +34 93 725 41 39.

Els horaris de visita són de dilluns a dijous de 15:30 a 20h i els divendres de 15:30 a 19h

(no gestionem les visites per correu electrònic)