Vies llagrimalls

El correcte drenatge de la llàgrima protegeix l’ull de patir infeccions. Qualsevol problema a la via lacrimal ja sigui en el seu inici en els punts lacrimals o en el seu final (la vàlvula de Hasner) provoca que els pacients notin un augment de llagrimeig i puguin patir major freqüència de conjuntivitis.

 

Per a la correcta avaluació de la via lacrimal és necessària una visita amb l’oftalmòleg oculoplàstic per a una prova de sirinjació, aquesta prova que es realitza a la consulta i és totalment indolora, per diagnosticar el nivell d’obstrucció i el tractament més adequat en cada cas. Existeixen principalment dos nivells d’afectació de la via lacrimal: les obstruccions altes i les baixes.

 

A les obstruccions altes s’afecta l’inici de la via lacrimal, és a dir el punt lacrimal o el canalicle. El pacient nota llagrimeig a l’ull afectat i pot ser causa d’infecció (canaliculitis) o bé a una cicatrització del punt lacrimal. El tractament en cas de canaliculitis es realitza mitjançant pomades antibiòtiques i en l’obstrucció del punt lacrimal és cirurgia de puntoplastia.

Pacient amb infecció de la via lacrimal a nivell del canalicle inferior o canaliculitis, caracteritzat per picor, envermelliment, llagrimeig i sortida de material purulent pel punt lacrimal.
Detall de la mateixa pacient on s'aprecia envermelliment i pus al costat intern de l'ull.

A les obstruccions baixes s’afecta el sac lacrimal, sobretot a la seva zona de connexió amb la cavitat nasal, la vàlvula de Hasner. El pacient té llagrimeig o infeccions de el sac lacrimal o dacriocistitis. El tractament és amb cirurgia i aquesta pot ser per via externa o amb làser. Per via externa es realitza una petita incisió aprofitant la zona de la ullera perquè la cicatriu sigui pràcticament imperceptible. En la tècnica làser es realitza a través dels canalicles. Les dues tècniques tenen com a objectiu connectar de nou la via lacrimal amb el seu drenatge a la cavitat nasal perquè funcioni de nou.

Detall de la zona on es realitza la incisió per a la cirurgia de dacriocistorrinostomia per via externa, perquè la cicatriu quedi dissimulada amb la ullera.

Informació

Si voleu demanar visita o modificar-la, si us plau truqueu al +34 93 725 41 39.

Els horaris de visita són de dilluns a dijous de 15:30 a 20h i els divendres de 15:30 a 19h

(no gestionem les visites per correu electrònic)